Psychoterapeut v Praze

V rychlém víru událostí moderního světa každý den a každou minutu je člověk vystaven obrovskému množství rozličných vlivů okolní reality.

Krizová intervence

Je podpora klienta v aktuální krizi. Podpora je zaměřená především na to, aby se klient v situaci zorientoval a aktivoval své schopnosti situaci řešit.

Individuální psychoterapie

je základní a převažující způsob psychoterapie, při kterém se setkávají klient a psychoterapeut.

Psychologické poradenství

O poradenství hovoříme, když je klient vcelku dobře schopen své věci řešit a součástí jeho řešení je porada s odborníkem na danou oblast - v tomto případě psychologem.

Co nabízím

Poskytuji především individuální psychoterapii zaměřenou na následujicí oblasti:

 • zpracování psychického traumatu
 • partnerské krize či rozvod
 • vyrovnání se se situací ztráty
 • výchovné problémy
 • deprese, pocity méněcennosti
 • stavů vyčerpanosti a beznaděje
 • syndrom vyhoření
 • obtíže v rozhodování
 • problemy v komunikaci
 • osobnostní růst a rozvoj
 • přijetí nové životní situace

Samozřejmostí je dodržování profesionální etiky a respekt a úcta ke klientovi a k jeho životnímu příběhu.
Informace a sdělení svěřená klientem považuji za důverné a zachovávám o nich mlčenlivost.

O mně

VŠ magisterské studium

dvouletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii

pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT Praha

krizová intervence a telefonická krizová intervence (Remedium)

Image

Ceny

Sezení probíhá vždy 60 minut, po dohodě je možné konzultaci prodloužit. Pro studenty a rodiče na mateřské možnost snížení ceny za sezení.

Individuální konzultace: 500 Kč

Konzultace v nestandartní dobu nebo o víkendu: 600 Kč

Podmínky

V případě změny nebo zrušení termínu je povinností klienta ohlásit se nejméně 24hod před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení.

Na konzultaci je nutné se předem objednat - telefonicky.

Kontakt

Na konzultaci se prosím objednejte telefonicky

Contact Info

 • Praha 1, Staré Město Železná 492/18
 • Telephone: +(420) 608-500-631
 • [email protected]

Pracovní doba

 • pondělí 8°° - 20°°
 • pátek 8°° - 20°°
 • sobota 8°° - 17°°
 • neděle 8°° - 17°°